Úvod | Přidat k oblíbeným | Nastavit jako výchozí stránku

Zákony - přestupky a postihy


Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb.

Porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích:


Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6 (§ 22/1l))

Počet bodů 2
pokuta ve správním řízení 1500–2500,- Kč (Trest v trestním řízení)
Bloková pokuta 2000,- Kč


Právní úprava používání dětských autosedaček a připoutání se za jízdy doznala řady změn. Řady změn doznala právní úprava používání dětských autosedaček, resp. připoutání se za jízdy jakožto celku. Když totiž původně začala být otázka dětských sedaček řešena silničním zákonem, vznikla řada komplikací, které vedly k dílčím novelám této otázky. Vzhledem k tomu, že ani tyto dílčí novely nevedly ke vhodnému výsledku, řeší poslední novela tuto otázku komplexně.

Ještě než bude pohovořeno o nových (a složitých) pravidlech pro používání dětských autosedaček, je třeba zmínit, že se změnila i povinnost se poutat. Totiž, v dnešní době zákon stanoví, že řidič je povinen se za jízdy připoutat bezpečnostním pásem. To vedlo k výkladům, že tato povinnost je splněna, jestliže se řidič kdykoli za jízdy připoutá a nikoli, že má být připoután po celou dobu jízdy. Podle některých názorů se tak dalo úspěšně čelit pokutám za nepřipoutání se, neboť řidič mohl až do okamžiku, kdy zastavil, se připoutat a tím by povinnost podle některých splnil. Vzhledem ke sporům o výklad tohoto ustanovení novela zavádí povinnost být připoután, čímž shora uvedenou argumentaci dostává ze hry, byť to patrně nebylo až tak důležité, neboť i shora uvedená argumentace byla dost účelová.Zákaz přepravovat dítě v autě


Tento zákaz platí v osobních vozidlech do 3,5 tuny (kategorie M1) a nákladních vozidlech do 3,5 tuny (N1) a vozidlech kategorie N2 a N3 a bude se týkat všech vozidel, ve kterých není ani bezpečnostní pás, ani dětská autosedačka. Pokud tedy ve vozidle shora uvedených kategorií není ani pás, ani dětská sedačka, nesmí  v něm být přepravováno nikdy a na žádném místě   dítě mladší tří let a nikdy na místě vedle řidiče dítě menší 150 cm.

Přeprava dětí lehčích než 36 kg a menších než 150 cm


Pokud je vozidlo shora uvedené kategorie vybaveno bezpečnostním pásem nebo dětskou sedačkou, může být dítě shora specifikované váhy a výšky (obě podmínky musí být splněny současně) přepravováno pouze v dětské autosedačce, a to za podmínek, že:
     
  • sedačka odpovídá rozměry a váhou přepravovanému dítěti a
  • pokud je dítě přepravováno na sedadle, kde je airbag a pokud ten není vyřazen z činnosti, nesmí dítě sedět proti směru jízdy. 


Přeprava dětí těžších než 36 kg nebo větších než 150 cm


Pokud je vozidlo shora uvedené kategorie vybaveno bezpečnostním pásem nebo dětskou sedačkou, musí být dítě, které váží buď 36 kg nebo je vyšší než 150 cm, připoutáno bezpečnostním pásem.

Přeprava tří dětí


Pokud již budou ve vozidle kategorie M1 a N1 umístěny dvě autosedačky a třetí pro nedostatek prostoru nebude možné umístit, lze přepravovat dítě starší tří let a menší než 150 cm pouze na zadním sedadle a jen je-li připoutáno bezpečnostním pásem.

Výjimky z povinnosti přepravovat dítě v autosedačce


Přepravovat děti ve shora popsaných sedačkách nebude mít řidič za povinnost v případě, kdy:
  • zdravotní stav dítěte umístění do dětské autosedačky neumožňuje,
  • je dítě přepravováno ve vozidle policie, hasičů nebo záchranné služby při řešení mimořádných událostí,
  • do 1. 5. 2008 ve vozidlech, která zajišťují svoz dětí do škol nebo na kulturní, sportovní nebo jiné akce, pokud bude rychlost vozidla omezena na 70 km/h,
  • je dítě přepravováno v obci ve vozidle taxislužby při provozování taxislužby; nicméně dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm nesmí sedět na sedadle vedle řidiče a musí být připoutáno pásem – pokud je však dítě přepravováno v autosedačce, musí být splněny podmínky dle bodu 1.2. shora,
  • řidič přepravuje více dětí starších tří let, než je počet sedadel vybavených pásem nebo sedačkou; pak až do 1. 5. 2008 může mimo dálnice nebo silnice pro motorová vozidla přepravovat na zadním sedadle děti i bez použití pásů nebo sedačky.
       

 Převzato z : www.autoweb.cz

(c) 2006 Dětské-autosedačky.com | Kontakty

Podmínky použití a ochrana osobních údajů